Ekonomija

Zbog četiri sedišta ode 100 €

Ispravljanje dugogodišnjih netačnih podataka u saobraćajnim dozvolama donelo vozačima novi namet. Ko ima dva pojasa na zadnjoj klupi plaća novu saobraćajnu dozvolu za auto sa četiri sedišta. VOZAČ kome saopšte na tehničkom pregledu da mu […]