Registracija pripejd korisnika biće obavezna

Novi zakon o elektronskim komunikacijama, koji je u pripremi, predvideće obaveznu registraciju svih pripejd korisnika mobilne telefonije, izjavila je načelnica Odeljenja za elektronske komunikacije u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Andan.

Andanova je objasnila da su službe bezbednosti zainteresovane za to zbog novonastalih međunarodnih okolnosti, te je Ministarstvo to uvažavajući unelo takvu odredbu.

“Ministarstvo je uvelo ovakvu zakonsku odredbu: da se izvrši registracija svih postojećih i budućih pripejd korisnika kako bi službe bezbednosti, po potrebi, mogle efikasno da dođu do identiteta”, rekla je Andanova na sednici skupštinskog Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije.

Navodeći da je novi zakon u Vladinoj proceduri, Andanova kaže da će oblast zakonitog presretanja i zadržavanja podataka o elektronskoj komunikaciji biti predmet posebnog zakona.

Andanova je navela da je novi zakon o elektronskim komunikacijama savremen i sistemski zakon koji treba da uredi tu oblast, za koju kaže da je jedna od bitnih oblasti za dalji razvoj privrede, kao i za unapređenje kvaliteta života svakog građanina.

“Neke odredbe postojećeg zakona su poboljšane, odnosno preciznije uređene, a neki nedostaci su u periodu implementacije postojećeg zakona rešeni ovim novim zakonskim rešenjima”, istakla je Andanova.

Navela je da je jedan od njih je i način finansiranja Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge.

“Bez posledica globalnog sajber napada u Srbiji”

Pomoćnik ministra trgovine, turizma i telekomunikacija Sava Savić izjavio je da u Srbiji nije bilo posledica ni prethodnih, a ni aktuelnog globalnog sajber napada, ali se mora konstantno raditi na edukaciji i unapređenju informacione bezbednosti.

Savić je na sednici skupštinskog Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije istakao značaj Zakona o informacionoj bezbednosti, koji je donet početkom 2016. godine, a na osnovu koga su, kaže, donete uredbe koje bliže uređuju mere zaštite IKT sistema od posebnog značaja.

“Konkretno, akt o bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja, listu poslova i delatnosti IKT sistema od posebnog značaja, kao i listu, vrste i značaj incidenata koje su IKT operateri od posebnog značaja u obavezi da primenjuju, a to su incidenti koji mogu da ugroze funkcionisanje većeg broja građana, privrede i sistema od čijeg nesmetanog rada zavisi naš svakodnevni život i poslovanje”, naglašava Savić.

Navodeći da je jedan od takvih najvećih globalnih incidenata od petka i dalje aktuelan, Savić je rekao da je Ministarstvo u skladu sa zakonom donelo podzakonske akte i dalo smernice privredi.

Kaže da su, osim organa javne vlasti, u obavezi da ove akte i zakone primenjuju i institucije koje se bave transportom električne energije i zdravstvenom zaštite.

“Inače, meta ovog globalnog napada konkretno sada je bio zdravstveni sektor, potpuno su paralizovane praktično sve bolnice i institucije koje se time bave”, podsetio je Savić.

Tvrdi da je donet i podzakonski akt kojim se uređuje upis u registar centara za prevenciju napada u oblasti informacione bezbednosti.

Dodaje da su te uredbe donete na osnovu Zakona o informacionoj bezbednosti od 3. marta, te da su sve institucije na koje se zakon odnosi u obavezi da ih poštuju, da donose akt o bezbednosti i da primenjuju organizaciono tehničke mere.

“Zahvaljujući napornom radu u proteklih godinu dana, ogromnom broju stručnih skupova, radu Skupštine, nadležnih ministarstava, u Srbiji nije bilo posledica ni prethodnih ni ovog napada koji je trenutno u toku, ali mi i dalje moramo raditi na jačanju institucionalnih kapaciteta, na podizanju svesti, na edukaciji i na konstantnom tehničko-organizacionom unapređenju informacione bezbednosti u Srbiji”, zaključio je Savić.